Novinky

Podpora analýzy podezřelých obchodů - Finanční analytický útvar

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Dodávka
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 9. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-117401/2012/23-232/Se
NázevPodpora analýzy podezřelých obchodů - Finanční analytický útvar
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne3.12.2012
Evidenční číslo ISVZ237821
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 447 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do14. 12. 2012 
Otevírání obálek14. 12. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: *

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TOVEK, spol. s r.o.

Cena1 632 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 18.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.
Zadávací řízení je prováděno podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější