Novinky

Rozšíření počtu směrovačů pro Daňovou správu a Centralizovaný auditní orgán MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 19. 12. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-117399/2012/23-232/BA
NázevRozšíření počtu směrovačů pro Daňovou správu a Centralizovaný auditní orgán MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení5.12.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 467 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 3 - Seznam lokalit
Podání nabídek do10. 12. 2012 
Otevírání obálek10. 12. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, IČ 25313029

Cena998.400,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 14.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější