Novinky

Nákup multifunkčních zařízení pro AO

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Výzva pěti zájemcům
  • Ukončená
Aktualizováno 24. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-116106/2012/33
NázevNákup multifunkčních zařízení pro AO
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva 5 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne30.11.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) (.PDF, 541 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do11. 12. 2012 10:00
Otevírání obálek11. 12. 2012 v 10:10
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

JANUS spol. s r.o.

Cena989.973,00 Kč bez DPH za 29 ks multifunkčních zařízení (mfz)
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 31.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

bez DPH :  974168,-Kč za 12 ks mfz, 982500,-Kč za 15 mfz, 989920,-Kč za 16 mfz, 990000,-Kč za 15 mfz, 989120,-Kč za 16 resp. 18,84 mfz *)

Kód agendy§ 12, 14, zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

* Kalkulace pro zvýhodnění ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější