Novinky

Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění implementace blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 29. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-114157/2012/23-232/D
NázevDodatek č. 2 Smlouvy o zajištění implementace blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne19.11.2012
Evidenční číslo ISVZ344264
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) (.PDF, 336 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do10. 12. 2012 
Otevírání obálek10. 12. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: -

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno

CenaKč 1 480 669,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 14.01.2013

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější