Novinky

Dodávka kancelářského nábytku pro AO MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Dodávka
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 9. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-112292/2012/23-232/Se
NázevDodávka kancelářského nábytku pro AO MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne 14. 11. 201214.11.2012
Evidenční číslo ISVZ342485
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 720 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Specifikace nábytku
 • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 4 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do28. 11. 2012 
Otevírání obálek28. 11. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: -

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KONEX spol. s r.o

Cena1 500 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 17.12.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyUsnesení vlády č. 671 ze dne 12. 9. 2012 o centralizaci auditů na Ministerstvu financí
Poznámky

Zadávací řízení je prováděno podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější