Novinky

Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-100442/2012/23-232
NázevProvedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne2.11.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 240009
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 337 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Krycí list
 • Vzor návrhu smlouvy
Podání nabídek do9. 11. 2012 
Otevírání obálek9. 11. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: -

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KPMG Advisory, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

CenaKč 4 123 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.11.2012

Ceny ostatních uchazečů

Kč 4 348 000,--; 6 369 900,-- bez DPH.

Kód agendyZákon č. 320/2001 Sb. Etický kodex Institutu interních auditorů
Poznámky

-

Nejčtenější