Novinky

Ekonomické poradenství ve věci návrhu na smírné řešení nároků na plnění ze záruky za předprivatizační pohledávky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-110809/2012/45
NázevEkonomické poradenství ve věci návrhu na smírné řešení nároků na plnění ze záruky za předprivatizační pohledávky
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníPředání návrhu smlouvy dodavatelem dne 1.11.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

CenaNepřesáhne 950.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 7.11.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zák. VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější