Novinky

Standardní údržba a podpora Informix

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 3. 4. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/111131/2011/T
NázevStandardní údržba a podpora Informix
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníodesláním výzvy k jednání27.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7203011012116
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (zadávací dokumentace vč. příloh) - VZ - 232/111131/2011/T (.PDF, 277 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list
  • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do10. 2. 2012 
Otevírání obálek10. 2. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fultextové formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202010011758

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBM Česká republika, spol. s r.o., 148 00 Praha 4 - Chodov, V Parku 2294/4

CenaKč 96 588 065,-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 29.2.2012

Podepsána dne 29.2.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější