Novinky

Zajištění vývoje IS SDPF pro rok 2011 - etapa 2

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 27. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/98885/2011
NázevZajištění vývoje IS SDPF pro rok 2011 - etapa 2
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne04.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000003723
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky,
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do14. 11. 2011 
Otevírání obálek15. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   - vepsat  evidenční číslo: 7000000003723 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000003723 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

CenaKč 280 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 25.11.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb - ke stažení ve formátu PDF
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější