Novinky

Zajištění vývoje IS KSP pro rok 2011

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Služby
Aktualizováno 15. 8. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/47311/2011/BA
NázevZajištění vývoje IS KSP pro rok 2011
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne10.5.2011
Evidenční číslo ISVZ60064223
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do31. 5. 2011 
Otevírání obálek31. 5. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  - vepsat  evidenční číslo: 60064223  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60064223 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00, Praha 9, IČ 27074358

Cena1 323 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Smlouva podepsána dne 23. června 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyStavební spoření je realizováno na základě zákona 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jeden uchazeč (licence - technické důvody)

Nejčtenější