Novinky

UPS pro zálohování PC v objektu MF Legerova, Praha

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Výzva pěti zájemcům
Aktualizováno 20. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF33/103432/2011-333
NázevUPS pro zálohování PC v objektu MF Legerova, Praha
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 5 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne24.11.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadání výběrového řízení pro omezený počet zájemců
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do1. 12. 2011 12:00
Otevírání obálek1. 12. 2011 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržištěwww.allytrade.cz -33/103432/2011-333

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 - Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Pronix s.r.o. , U Kněžské louky 28/2145, 130 04 Praha 3

Cena1 426 560,00 Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 14.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

Pracolor s.r.o. 1 549 320,00 Kč, Rittal Czech, s.r.o. 1 723 200,00 Kč

Kód agendy§ 12, 14, zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější