Novinky

Úprava funkčnosti adresářových služeb a přechod na FIM 2010

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 7. 12. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/102001/2011/T
NázevÚprava funkčnosti adresářových služeb a přechod na FIM 2010
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne22.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010016599
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (vč. příloh) - VZ - 232/102001/2011/T (.PDF, 955 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 2 - Podrobná specifikace veřejné zakázky
Podání nabídek do16. 12. 2011 
Otevírání obálek16. 12. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010016599

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00  Praha 3

CenaKč 982 800,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.3.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější