Novinky

Úprava a doplnění kamerového systému v objektu MF Letenská 15

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Dodávka
Aktualizováno 1. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF33/66633/2011-333
NázevÚprava a doplnění kamerového systému v objektu MF Letenská 15
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 29.7.2011, duplikované kolo dne11.08.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy
ke stažení ve formátu PDF

  • Dodatek k zadávací dokumentaci ze dne 11.08.2011
    - ke stažení ve formátu PDF
Podání nabídek do17. 8. 2011 12:00
Otevírání obálek17. 8. 2011 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště http://www.allytrade.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 - Řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
  • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 09.08.2011
Vybraný uchazeč

ELTES, s.r.o, Poděbradská 186/56, 19821, Praha 9

Cena407 856,00 Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 18.10.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

Nejsou, byla podána pouze jediná nabídka.

Kód agendy§ 12,14 zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Tato zakázka malého rozsahu byla vyhlášena duplikovaně, neboť do prvního kola s uzávěrkou 10.8.2011 nebyla podána žádná nabídka.
Duplikované kolo bylo vyhlášeno 11.8.2011 a uzavřeno 17.8.2011. Do otevřeného výběrového řízení byla podána pouze jediná nabídka a to uchazečem ELTES, s.r.o, jehož nabídka byla po komisionálním posouzení a hodnocení akceptována, a byla s ním uzavřena smlouva o dílo 332/092/2011.

Doporučované

Nejčtenější