Novinky

Upgrade MAID technologií provozovaných na MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Dodávka
Aktualizováno 22. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/100465/2011/Se
NázevUpgrade MAID technologií provozovaných na MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOznámení o zakázce" do IS o VZ, resp. Věstníku EU dne 23. 11. 2011 - uveřejněno v IS o VZ dne25.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000001650
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 232/100465/2011/Se
-
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 – Technické podmínky
 • Příloha č. 2 – Obsah nabídky
 • Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 – Návrh smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky
 • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky
Podání nabídek do15. 12. 2011 15:00
Otevírání obálek16. 12. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7000000001650 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000001650 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 15. 12. 2011

 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 2.12.2011
Vybraný uchazeč

Pontech s.r.o.

Cena2 960 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 16.2.2012

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější