Novinky

Technická rekultivace Merkur XVII. – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Stavební práce
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
Aktualizováno 13. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/70403/2011
NázevTechnická rekultivace Merkur XVII. – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne02.09.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000002857
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Poznámka:

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr
 • Příloha č. 3 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
 • Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace není uveřejněná- na požádání zadavatel umožní do ni nahléhnout,
  kontaktní tel. 257043964 pí. Tomanová
Podání nabídek do30. 9. 2011 
Otevírání obálek5. 10. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000002857 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000002857 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazečSdružení “Merkur XVII.“
Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:
Stavební společností Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
Další účastník sdružení:
H – REKULTIVACE, a.s.
Karlovarská 5329, 430 01 Chomutov
Cena3 755 329,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 22.11.2011

 • Smlouva na provedení dodatečných stavebních prací (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel.
Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti,
nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější