Novinky

Technická podpora produktů ARIS Toolset

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Služby
Aktualizováno 21. 7. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/50439/2011/Se
NázevTechnická podpora produktů ARIS Toolset
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení20.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60062882
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do9. 6. 2011 
Otevírání obálek9. 6. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ - vepsat  evidenční číslo: 60062882-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60062882 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IDS Scheer ČR, s.r.o., Křenová 72, 602 00 Brno

Cena2 593 483,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 30. června 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVeřejná zakázka je uskutečněna na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 3. listopadu 2008 č. 1336 o Programu Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. V rámci realizace tohoto projektu je třeba zajistit technickou podporu systému ARIS
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč.

Doporučované

Nejčtenější