Novinky

Supervize sanačních prací na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/94112/2011
NázevSupervize sanačních prací na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne25.10.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do9. 11. 2011 
Otevírání obálek14. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

WASTECH a.s.

Cena339 800,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 15.12..2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 347 900,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější