Novinky

Supervize akce "Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice v lokalitě Severní svahy pod ocelárnou a v lokalitě Roudníky - dodatečné stavební práce"

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/83907/2011
NázevSupervize akce "Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice v lokalitě Severní svahy pod ocelárnou a v lokalitě Roudníky - dodatečné stavební práce"
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání návrhu smlouvy k podpisu01.09.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AZ Consult, spol. s r.o.

Cena250 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 26.09.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější