Novinky

Servisní služby pro SUN technologie VS MF

sekce 03 - Majetek státu
sekce 03 - Majetek státu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
Aktualizováno 20. 10. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF59/63529/2011-591
NázevServisní služby pro SUN technologie VS MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne05.10.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (vč. příloh)
- ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do12. 10. 2011 12:00
Otevírání obálek13. 10. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.allytrade.cz - č.j. MF: 59/63529/2011-332

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 59 – odbor Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena2 360 163,60 Kč
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

- (Byla podána pouze jediná nabídka.)

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

nabídka je v posuzování a hodnocení komisí

Veřejná zakázka zrušena rozhodnutím zadavatele dne 19.10.2011.

  • Komise  pro posouzení a hodnocení nabídek doporučila nevybrat žádného vítěze a tuto veřejnou zakázku zrušit. Zadavatel zakázku v souladu s dalšími podmínkami účasti  uvedenými v zadávací dokumentací  výše uvedené výběrové řízení 59/63529/2011-332 zrušil.

Doporučované

Nejčtenější