Novinky

Servis personálního informačního systému VEMA

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 5. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/98926/2011/BA
NázevServis personálního informačního systému VEMA
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne07.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000004592
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do30. 11. 2011 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vema a.s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČ 26226511

CenaPro rok 2012 - 3,958.284,- bez DPH Pro rok 2013 - 4,102.096,- bez DPH Pro další roky - 4,502.096,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 20.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf) - smlouva na dobu neurčitou
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyIS VEMA - Legislativním rámcem je zákoník práce
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější