Novinky

Sanace nesaturované zóny S bloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Služby
Aktualizováno 14. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/70406/2011
NázevSanace nesaturované zóny S bloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne27.09.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000003083
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 • příloha č. 3 - Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava
 • příloha č. 4 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004

Poznámka:

 • Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
Podání nabídek do12. 10. 2011 
Otevírání obálek13. 10. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000003083 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000003083 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SITA CZ a.s.
IČ: 25638955
Španělská 10/1073
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Cena2 162 425,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 30.11.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel.
Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti,
nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější