Novinky

Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 23. 2. 2015
 • Publikace Dodatku ke smlouvě

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/100757/2011;MF-15644/2012/45;MF-25799/2013/45
NázevRozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení14.12.2011
Evidenční číslo ISVZOznámení o zakázce; 7000000003274; 7202011007582*; 7202011008688**; aktuálně platné 7202021008688*** ; Oznámení o zádání zakázky: 7303011003274; Evidenční číslo zakázky: 208688
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - VZ - 45/100757/2011 (.PDF, 6894 kB)

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise
 • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Dodatek č.1 k zadávací dokumentaci ze dne 12.03.2012 (.PDF, 270 kB)

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7000000003274; 7202011007582*; 7202011008688**; aktuálně platné 7202021008688*** ; Oznámení o zádání zakázky: 7303011003274; Evidenční číslo zakázky: 208688  

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

sdružení „Žermanická přehrada - odkanalizování“
vedoucí účastník sdružení: AWT Rekultivace a.s.,
další účastník sdružení: Energie – stavební a báňská a.s.,
IČ: 47676175
735 64 Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická 884/41

Cena58.674.556,45 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 11.12.2012

Ceny ostatních uchazečů

66.480.296,-- Kč bez DPH
68.728.942,-- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky
 • *na základě Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek č.j.: 45/47/2012 ze dne 07.02.2012
 • **na základě Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek č.j.: 45/91/2012 ze dne 24.02.2012
 • ***na základě Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek č.j.: 45/120/2012 ze dne 12.03.201

Doporučované

Nejčtenější