Novinky

Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa (1. část)

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Stavební práce
Aktualizováno 28. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/15637/2011 (MF-15059/2012/45)
NázevRevitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa (1. část)
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení01.06.2011
Evidenční číslo ISVZ60060879; 7203011008157 (po podpisu smlouvy)
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/15637/2011
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr -Rekapirulace objektů stavby -na požádání zadavatel umožní nahlédnout do celého výkazu
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna  -  na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
 • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 

Podání nabídek do19. 8. 2011 16:00
Otevírání obálek8. 9. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60060879; 7203011008157 (po podpisu smlouvy)-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60060879 ; 7203011008157 (po podpisu smlouvy)- pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 04.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 03.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 28.07.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 18.07.2011
Vybraný uchazeč

Uchazeč „Sdružení VHS a IBL – Sokolov, Svatava“ Vedoucí účastník sdružení
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308 další účastník sdružení IBL CZ, a.s., IČ 49905643.

Cena127 199 309,-- Kč bez DPH.
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 08.02.2012

 • Smlouva na provedení stavebních prací (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

204 005 790,-- Kč bez DPH
208 658 257,-- Kč bez DPH

Kód agendy* - (identifikace paragrafu a zákona, ze kterého vychází kompetence MF, pro jejíž podporu bude předmět VZ použit)
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější