Novinky

Reorganizace lokálních certifikačních autorit

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Dodávka
Aktualizováno 31. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/102003/2011/Se
NázevReorganizace lokálních certifikačních autorit
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne22.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7203012006370
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do16. 12. 2011 
Otevírání obálek16. 12. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7203012006370 (po podpisu smlouvy) -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7203012006370 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Telefónica Czech Republic, a.s.

Cena548 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 30.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyReorganizace hierarchie certifikačních autorit provozovaných u soustavy Územních finančních orgánů k zajištění jejich činnosti v rámci nových organizačních změn vyplývajících ze zákona č. 531/1990 Sb. a poslaneckou sněmovnou projednávaného zákona o Finanční správě. Z technického hlediska je potřeba uváděných změn vyvolána přestavbou síťové infrastrukktury a změnou topologie sítě Územních finančních orgánů.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější