Novinky

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky X. etapa - dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Stavební práce
Aktualizováno 24. 10. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/57614/2011
NázevRekultivace Podkrušnohorské výsypky X. etapa - dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne27.06.2011
Evidenční číslo ISVZ60066888
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do28. 7. 2011 
Otevírání obálek2. 8. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60066888-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60066888 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení "SSJO a H-REKULTIVACE", ved.účastník Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., další účastník H-REKULTIVACE, a.s.

Cena9.589.222,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se - VZ je zadávána jedinému zájemci
Smlouva

Podepsána dne 14.09.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

NE - pouze 1 vyzvaný dodavatel

Kód agendy
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč; dle § 23 odst. 7 písm.a ) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván původní dodavatel.

Doporučované

Nejčtenější