Novinky

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Podlimitní
 • Zjednodušené řízení
 • Stavební práce
Aktualizováno 21. 6. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/107314/2011/D
NázevRekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení19.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010021637
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF ; Word; Excel

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Zadávaí dokumentace - Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky
 • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 4 - MF Letenská 15 - vybavení hlavní rozvodny, napojení nových přívodů a rekonstrukce rozvodů v 1PP v souvislosti s úpravou kotelny
Podání nabídek do12. 1. 2012 
Otevírání obálek12. 1. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/
www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010021637

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Elekom, a.s., Žešov 99, 796 01 Prostějov

CenaKč 9 947 577,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 12.6.2012

 • Smlouva na provedení prací (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů
 • 10 983 512,-; bez DPH
 • 11 355 514,-; bez DPH
 • 12 495 873,57 bez DPH
Kód agendyHospodaření s majetkem státu
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější