Novinky

Realizace úprav ISAO

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 23. 9. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/70205/2011/Se
NázevRealizace úprav ISAO
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne05.08.2011
Evidenční číslo ISVZ60065725
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do29. 8. 2011 
Otevírání obálek30. 8. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  - vepsat  evidenční číslo: 60065725 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60065725 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o.

Cena510 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 12. září 2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZajištění a zkvalitnění softwarové podpory uživatelům/auditorům, kteří provádějí audity operací a audity vzorků v oblasti auditu prostředků Evropské Unie podle zákona č. 320/2001 Sb., a příslušných nařízení Rady a Komise ES. Legislativní rámec: Výkon agendy Auditního orgánu vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, nařízení.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější