Novinky

Projektově řízená migrace MS Exchange na verzi 2010

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
Aktualizováno 13. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF33/100256/2011-333
NázevProjektově řízená migrace MS Exchange na verzi 2010
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne14.11.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadání výběrového řízení pro neomezený počet zájemců
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do24. 11. 2011 12:00
Otevírání obálek24. 11. 2011 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.allytrade.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 - Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Anet a.s. Vídeňská 125, 619 00 Brno

Cena998 280,-Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky-
Smlouva

Podepsána dne 09.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

Nebyly, byla podána pouze jediná nabídka

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější