Novinky

Produkty IBFD (online přístupy a tištěné dokumenty)

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 28. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/74583/2011/T
NázevProdukty IBFD (online přístupy a tištěné dokumenty)
Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne01.09.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000001730
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do30. 10. 2011 
Otevírání obálek30. 10. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - vepsat  evidenční číslo: 7000000001730-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000001730 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBFD, H.J.E. Wenckebachweg 210, 1096 AS Amsterdam, Nizozemsko

CenaEUR 22 944,-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 31.10.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější