Novinky

Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) - demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků - 2. část objektů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Stavební práce
Aktualizováno 22. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/47152/2011
NázevPříprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) - demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků - 2. část objektů
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení01.06.2011
Evidenční číslo ISVZ60060858
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/47152/2011
ke stažení ve formátu PDF

 • Přílohy k zadávací dokumentaci - ke stažení ve formátu PDF
  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění);
  • Příloha č. 2 - Výkaz výměr - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něj nahlédnout;
  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout;
  • Příloha č. 4 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji;
  • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou.
 • Dodatek k zadávací dokumentaci ze dne 22.08.2011

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí-(pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do6. 10. 2011 12:00
Otevírání obálek13. 10. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60060858-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60060858 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 21.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 25.08.2011
  • Příloha č. 1 k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám ze dne 25.08.2011
  • Příloha č. 2 k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám ze dne 25.08.2011
  • Příloha č. 3 k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám ze dne 25.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 19.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 15.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 02.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 25.07.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 25.07.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.06.2011
Vybraný uchazeč Sdružení MORAVOSTAV BRNO a.s. a PURUM – Nové Vítkovice

Vedoucí účastník sdružení:

 • MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
  IČ: 46347542,
  Maříkova 1899/1,
  621 00  Brno - Řečkovice,
  Maříkova 1899/1,

Účastník sdružení:

 • Purum s.r.o.
  IČ: 62414402
  Národní 961/25
  110 00  Praha 1
Cena24.786.206,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 09.03.2012

 • Smlouva na provedení stavebních prací - ke stažení ve formátu PDF
Ceny ostatních uchazečů
 • 26.853.364,00  Kč bez DPH;
 • 38.995.162,00  Kč bez DPH.
Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější