Novinky

Překladatelské služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
Aktualizováno 2. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/88422/2011/T
NázevPřekladatelské služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníDne10.10.2011
Evidenční číslo ISVZ236706
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF a Word

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů a jiných požadavků zadavatele
 • Příloha č. 4 - Obchodní a platební podmínky (Návrh rámcové smlouvy)
 • Příloha č. 5 - Vzorové překlady 8x
Podání nabídek do31. 10. 2011 10:00
Otevírání obálek31. 10. 2011 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/) http://www.e-zakazky.cz/
Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 27.10.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 13.10.2011
Vybraný uchazeč
 1. ASPENA s.r.o., Gorkého 15
  602 00  Brno-Veveří, IČ 60751185
 2. Ing. Milan Havlín, Na Příkopě 998/31, 110 00  Praha 1
  IČ 12599522
 3. Skřivánek s.r.o., U Jordánka 11/265, 682 01  Vyškov
  IČ 60715235
CenaCena za plnění veřejné zakázky Kč 3 255 999,- bez DPH (celkem za 4 roky) Nabídkové ceny: 1. ASPENA s.r.o. - Kč 240 100,- bez DPH 2. Kč 284 900,- bez DPH 3. Skřivánek s.r.o. - Kč 297 650,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 18.10.2012:

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

Ostatní nabídkové ceny
4. Kč 304 600,- bez DPH
5. Ing. Milan Havlín - Kč 315 900,- bez DPH
6. Kč 338 100,- bez DPH

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější