Novinky

Poskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 15. 7. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/55970/2011/Se
NázevPoskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne08.06.2011
Evidenční číslo ISVZ60062495
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 - Aktualizovaný seznam servisně podporovaných HW komponent
Podání nabídek do20. 6. 2011 
Otevírání obálek20. 6. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ - vepsat  evidenční číslo: 60062495-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60062495 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno

Cena9 297 654,- Kč bez DPH s případným využití opce v max. výši 2 789 296,- Kč bez DPH činí celková cena nejvýše 12 086 950,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 1.července 2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVeřejná zakázka zajišťuje veškeré podpůrné činnosti pro MF při kterých využívá informační a komunikační technologie. Nejedná se však o zajištění konkrétní agendy.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč.

Doporučované

Nejčtenější