Novinky

Podpora technologií Oracle

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 3. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/64757/2011/BA
NázevPodpora technologií Oracle
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne15.07.2011
Evidenční číslo ISVZEČ 7000000004295
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
    • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Podání nabídek do15. 9. 2011 
Otevírání obálek23. 9. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000004295-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000004295 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Oracle Czech s.r.o., V Parku 2308/08, 148 00 Praha 4, IČ 61498483

Cena1,000.000,- Kč bez DPH (250.000,- Kč bez DPH ročně)
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 15.11.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyTechnologií Oracle jsou na MF ČR provozovány informační systémy: ZBABA, Bezpečná komunikace, ISPSP IS Exekutoři, REGOZ, DMS a databáze EU, TROLL (IS vznikaly na základě řady zákonů, např. č. 262/2006 Sb., č. 143/1992 Sb., č. 361/2003 Sb., a dalších)
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč (Ochrana výhradních práv)

Doporučované

Nejčtenější