Novinky

Opatření vedoucí k nápravě závadného krajně naléhavého stavu způsobeného kontaminací horninového prostředí včetně podzemní vody v areálu nabyvatele ČEZ Správa majetku, s.r.o. na ulici Sokolské 3228/87 v Ostravě – MTZ Sokolská – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Stavební práce
Aktualizováno 28. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/70411/2011
NázevOpatření vedoucí k nápravě závadného krajně naléhavého stavu způsobeného kontaminací horninového prostředí včetně podzemní vody v areálu nabyvatele ČEZ Správa majetku, s.r.o. na ulici Sokolské 3228/87 v Ostravě – MTZ Sokolská – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne24.08.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000001763
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Poznámka:

  • Příloha č. 3- zadávací dokumentace není  uveřejněna– na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout,
    kontaktní tel. 257043964 pí. Tomanová
Podání nabídek do8. 9. 2011 
Otevírání obálek12. 9. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000001763 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 70000000017630 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TALPA -RPF, s.r.o.

Cena9.957.928,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 24.10.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

NE - pouze 1 vyzvaný dodavatel

Kód agendy
Poznámky

Dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější