Novinky

Odstranění havarijního stavu zdrojů vytápění pro elektrokotelnu

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
Aktualizováno 11. 10. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/63431/2011/T
NázevOdstranění havarijního stavu zdrojů vytápění pro elektrokotelnu
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení07.07.2011
Evidenční číslo ISVZ60066309
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF a  (Přílohy č. 1- 4 ke stažení i ve formátu Word)

 • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
   předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů vč. dalšího požadavku zadavatele
  • Příloha č. 4 – Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 5 – Technická dokumentace (samostatný soubor)
  • Příloha č. 6 - Výkaz - výměr (Celkový cenový list) - Soubor v excelu  musí uchazeči vyplnit a bude součástí nabídky.   
Podání nabídek do28. 7. 2011 10:00
Otevírání obálek28. 7. 2011 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.mfcr.cz
www.e-zakazky.cz
http://www.isvzus.cz/ - vepsat  evidenční číslo: 60066309-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60066309 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Instalace Praha, spol. s r.o., 110 00  Praha 1, Truhlářská 9

Cena19 775 302,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 22. září 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

2. 19 994 067,- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější