Novinky

Obnovení komunikačního spojení Bílina – Kostomlaty zrušeného Radovesickou výsypkou

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
 • Ekologické zakázky
Aktualizováno 7. 8. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/49207/2011
NázevObnovení komunikačního spojení Bílina – Kostomlaty zrušeného Radovesickou výsypkou
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení26.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60060652 oznámení ZŘ; 7251111002001 evid. číslo formuláře při zrušení ZŘ
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/49207/2011
ke stažení ve formátu PDF

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ     

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do19. 8. 2011 16:00
Otevírání obálek30. 8. 2011 v 13:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60060652-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60060652 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 10.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 02.08.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 25.07.2011
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Zrušení ZŘ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím čj. ÚOHS-S371/2011/VZ-6924/2012/540/JNv ze dne 18.06.2012, jako opatřením k nápravě podle § 118 zákona VZ, rozhodl o zrušení zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Důvodem zrušení ZŘ orgánem dohledu byla skutečnost, že zadavatel nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby ve smyslu § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění předmětné veřejné zakázky. Zadavatel současně dle úřadu nesplnil povinnost dodržovat při postupu podle zákona VZ zásady transparentnosti a zákazu diskriminace v zadávacím řízení stanovené v § 6 zákona VZ, neboť vymezení minimální úrovně předmětného kvalifikačního předpokladu nebylo v šetřeném případě odůvodněno objektivními okolnostmi a zadavatel tak mohl znemožnit některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku, k jejímuž plnění by jinak byli objektivně způsobilí. Toto rozhodnutí nabylo dne 10.07.2012 právní moci.

Doporučované

Nejčtenější