Novinky

Obnova Ahníkovského zámku - příprava území – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Stavební práce
Aktualizováno 14. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/101514/2011 (MF-15072/2012/45)
NázevObnova Ahníkovského zámku - příprava území – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne25.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010007581
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Výkaz výměr
  • Příloha č. 3 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
  • Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace není uveřejněná- na požádánízadavatel umožní do ni nahléhnout(kontaktní tel. 257043964pí. Tomanová)
Podání nabídek do8. 12. 2011 
Otevírání obálek9. 12. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7203010007581 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 77203010007581 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

METALL QUATRO spol. s r.o.; IČ 61538213; Na Vrátku 1245/25; 434 01 Most    

Cena205 212,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 06.02.2012

  • Smlouva na provedení dodatečných stavebních prací (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější