Novinky

O poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 29. 9. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/67781/2011/T
NázevO poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení29.07.2011
Evidenční číslo ISVZ60064201
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list
  • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky

Související dokument k zadávací dokumentaci:

  • Zápis o centralizovaném zadávání veřejné zakázky (ke stažení ve formátu PDF)
Podání nabídek do31. 8. 2011 
Otevírání obálek2. 9. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  - vepsat  evidenční číslo: 60064201-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60064201 -
pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

První certifikační autorita, a.s. 190 00  Praha 9-Libeň, Podvinný mlýn 2178/6

CenaKč 15 950 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 20. září 2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

Netýká se

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější