Novinky

Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích - III. etapa

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 5. 10. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/67409/2011
NázevNápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích - III. etapa
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení odesláním výzvy k jednání27.07.2011
Evidenční číslo ISVZ60065904
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Poznámka:

  • Příloha č. 3- Výzvy (projektová dokumentace) – není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout- kontaktní tel. 257043964 pí. Tomanová. 
Podání nabídek do4. 8. 2011 
Otevírání obálek4. 8. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  - vepsat  evidenční číslo: 60065904-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60065904 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

.A.S.A., spol. s r.o.

Cena670 113 047,50 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 18.08.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

podány 4 nabídky - nejvyšší cena 689 542 594,84 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ - krajně naléhavý případ - zadavatel k jednání vyzval 5 dodavatelů

Doporučované

Nejčtenější