Novinky

Integrace ARES se systémem ZR - služby implementátora

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Nadlimitní
 • Služby
Aktualizováno 28. 6. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/53544/2011/BA
NázevIntegrace ARES se systémem ZR - služby implementátora
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne31.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60061999
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 -  Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 -  Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3  - Čestné prohlášení
Podání nabídek do11. 6. 2011 
Otevírání obálek11. 6. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ - vepsat  evidenční číslo: 60061999 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60061999 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00, Praha 9

Cena24 995 833,- Kč bez DPH,
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 27. června 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyNa základě schválených dokumentů Komise vlády ČR pro státní informační systém České republiky (SIS ČR), která byla zřízena vládou ČR Usnesením č. 13/1991.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč.

Doporučované

Nejčtenější