Novinky

Duchcov – Příprava území a STV pro RD – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Stavební práce
Aktualizováno 25. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/98561/2011 (MF-15074/2012/45)
NázevDuchcov – Příprava území a STV pro RD – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne15.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010006124; Oznámení o zadání zakázky č.j. MF-15074/2012/45-9, bylo uveřejněné v úterý 24.1.2012
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Výkaz výměr
  • Příloha č. 3 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
Podání nabídek do28. 11. 2011 
Otevírání obálek30. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7203010006124-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7203010006124 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vodohospodářské stavby, s.r.o.; IČ: 40233308; Křižíkova 2393; 415 01 Teplice    

Cena2 957 541,66 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 16.01.2012

  • Smlouva na provedení dodatečných stavebních prací (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

NE - výzva 1 dodavateli

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel.
Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti,
nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější