Novinky

Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
Aktualizováno 26. 9. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/35361/2011
NázevBezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení04.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60059819
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/35361/2011
ke stažení ve formátu PDF- (vč. příloh):

 • příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • příloha č. 2 - Výkaz výměr
 • příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna  -  na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • příloha č. 4 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
 • příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí-(pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do9. 6. 2011 16:00
Otevírání obálek21. 6. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60059819-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60059819 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetklem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

After mining, s. r. o. 
IČ: 64618650
Škrobálkova 158/21
718 00 Ostrava, Kunčičky

Cena26 753 269,84 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 1.9.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

27 963 737,- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější