Novinky

Analýza současného stavu práce s dokumenty na MF a jeho dalších org. složek, návrh alternativních řešení DMS resortu MF a Studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Zjednodušené řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
Aktualizováno 11. 8. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/50124/2011/T
NázevAnalýza současného stavu práce s dokumenty na MF a jeho dalších org. složek, návrh alternativních řešení DMS resortu MF a Studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení17.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60064188
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do6. 6. 2011 
Otevírání obálek6. 6. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)
Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
  • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 31.5.2011
Vybraný uchazeč

Equica, , a.s., Rubaška 215/1, 190 00  Praha 9

Cena2.134.600 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 26. července 2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

2. Kč 2 260 000,- bez DPH
3. Kč 2 535 000,- bez DPH

Kód agendyZákon č. 499/2004 Sb. o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů .
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější