Novinky

Analýza dopadů zavedení ZR pro IS MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Výzva pěti zájemcům
  • Zrušená
Aktualizováno 9. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/96084/2011/BA
NázevAnalýza dopadů zavedení ZR pro IS MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 5-ti uchazečům ze dne02.11.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do18. 11. 2011 
Otevírání obálek21. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZhodnocení možných dopadů zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech na informační systémy MF
Poznámky

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Veřejná zakázka  byla ZRUŠENA dne 8. 12. 2011.

Doporučované

Nejčtenější