Novinky

Analýza dopadů zavedení Základních registrů na IISSP a zabezpečení systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Služby
Aktualizováno 6. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/110641/2011/BA
NázevAnalýza dopadů zavedení Základních registrů na IISSP a zabezpečení systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne20.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000004696
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Specifikace 
Podání nabídek do28. 12. 2011 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7000000004696 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000004696 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBM Česká republika, spol. s r.o. ,   V Parku č.p. 2294, 140 00 Praha 4, IČ 14890992    

Cena27,000.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 22.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZavedení Základních registrů IISSP, integrace IISSP na systém Základních registrů, propojení dat z RPP s identifikací koruny, zvýšení zabezpečení bezpečnosti systému IISSP - přímá vazba na současně budovaný Integrovaný informační systém Státní pokladny.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější