Novinky

Administrace IS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 4. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/103148/2011/Se
NázevAdministrace IS
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne22.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000004260
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do30. 11. 2011 
Otevírání obálek30. 11. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000004260 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000004260 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 - Libeň

Cena900 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 14.12.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější