Novinky

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Veřejný sektor
  • Veřejná zakázka

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/15633/2011
NázevOpatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení03.02.2011
Evidenční číslo ISVZ60056282
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Údaje ze zadávací dokumentace č.j. 45/15633/2011/ZD
ke stažení ve formátu PDF

  • Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů
  • Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob

Poskytnuté zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

  • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
  • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
  • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do12. 4. 2011 16:00
Otevírání obálek11. 4. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - vepsat  evidenční číslo: 60056282-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60056282 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetklem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

*

Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendy* - (identifikace paragrafu a zákona, ze kterého vychází kompetence MF, pro jejíž podporu bude předmět VZ použit)
Poznámky

*

* - Informace, které budou postupně doplňovány 

Doporučované

Nejčtenější