Novinky

Zpracování Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen „JIM“)

odbor 24 – Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy
odbor 24 – Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Otevřené řízení
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/91349/2010/Se
NázevZpracování Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen „JIM“)
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníodesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění v IS VZ dne19.10.2010
Evidenční číslo ISVZ60051618
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 232/91349/2010/Se - ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha B - Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky - ke stažení ve formátu PDF 

Poznámka zadavatele:

Podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatel zastoupen v  zadávacím řízení společností:
MT - Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Brno - střed, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ: 28305043

Poskytování zadávací dokumentace

od uveřejnění v IS VZ dne 22.10.2010 do 15:00 hodin dne 10.12.2010

Podání nabídek do10. 12. 2010 15:00
Otevírání obálek13. 12. 2010 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - vepsat  evidenční číslo: 60051618-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60051618 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 25 - Strategie daňové politiky a správy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatel zastoupen v  zadávacím řízení společností:
 MT - Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Brno - střed, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ: 28305043

Vybraný uchazeč

Deloitte Advisory s.r.o.

Cena15 700 950,- Kč (bez DPH)
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů
  • 21.261.000,- Kč (bez DPH) - Centire Czech s.r.o.
  • 22.767.000,- Kč (bez DPH) - BDO IT a KPMG ČR
Kód agendyUsnesení vlády č. 1336 – o programu Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
Poznámky

Poznámka zadavatele:

Podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatel zastoupen v  zadávacím řízení společností:
MT - Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Brno - střed, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ: 28305043

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější