Novinky

Rozšíření předmětu plnění smlouvy zakázkové číslo MF ČR 332/052/2010

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Veřejný sektor
 • Služby
Aktualizováno 10. 6. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/42077/2011/D
NázevRozšíření předmětu plnění smlouvy zakázkové číslo MF ČR 332/052/2010
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení14.04.2011
Evidenční číslo ISVZ60061100
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě zakázkové číslo MF ČR: 332/052/2010
  • Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
  • Příloha č. 2 - Způsob hlášení závad a požadavků
Podání nabídek do27. 4. 2011 
Otevírání obálek27. 4. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ - vepsat  evidenční číslo: 60061100-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60061100 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

CenaKč 602 300,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 20. května 2011 

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu; Nařízení vlády 495/2004 Sb., k provádění zákona o elektronickém podpisu;Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější