Novinky

IS Šachmatky - vývoj 2011

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Veřejný sektor
 • Služby
Aktualizováno 9. 5. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/33 375/2011/BA
NázevIS Šachmatky - vývoj 2011
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení15.03.2011
Evidenční číslo ISVZ60059816
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Technická specifikace
  • Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do29. 3. 2011 
Otevírání obálek30. 3. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - vepsat  evidenční číslo: 60059816-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60059816 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DATA SOLUTIONS s.r.o., Klausova 1443/30, Praha 5

Cena536 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídka
Smlouva

Podepsána dne 12. dubna 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Kód agendy:

Příprava státního rozpočtu na základě zákona č. 2/1969 Sb.ve znění pozdějších předpisů.
Informační systém Šachmatky dále vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek zadávacího řízení uveřejněn v IS VZ dne  6. května  2011 - www.isvzus.cz  

Doporučované

Nejčtenější